Koszt sporządzenia wyceny zależy od następujących czynników:

 • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
 • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
 • kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,
 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),
 • stopnia rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania.

Cenę usługi oraz termin jej wykonania ustalamy każdorazowo indywidualnie z zamawiającym przed sporządzeniem wyceny z uwzględnieniem czynników przedstawionych powyżej.

Przykładowe koszty sporządzenia wyceny:

 • Lokal mieszkalny – 500 zł
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana – od 500 zł
 • Nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym – od 900 zł
 • Nieruchomość zabudowana budynkiem w trakcie budowy – od 950 zł
 • Nieruchomość komercyjna – indywidualnie
 • Nieruchomość przemysłowa – indywidualnie

 

 Zapraszam do współpracy,
Konrad Jewiarz
rzeczoznawca majątkowy