Przedmiot wyceny:
Sporządzane przez naszą kancelarię operaty szacunkowe obejmują wszystkie rodzaje nieruchomości, a więc nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane, nieruchomości budynkowe oraz nieruchomości lokalowe.
Są to więc m.in.:
– Nieruchomości mieszkaniowe (prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
– Nieruchomości komercyjne (handlowe, usługowe, biurowe, hotelowe, hale magazynowe)
– Nieruchomości przemysłowe
– Nieruchomości gruntowe niezabudowane
– Nieruchomości gruntowe zabudowane
– Nieruchomości zabudowane budynkami w trakcie budowy
– Nieruchomości rolne i leśne
– Przedsiębiorstwa i ich zorganizowane części
– Ograniczone prawa rzeczowe (np. służebność przesyłu, służebność drogi koniecznej, użytkowanie)
– inne

Cele wyceny:
Wykonujemy wyceny dla potrzeb:
– transakcji kupna – sprzedaży
– zabezpieczenia kredytów hipotecznych
– skarbowo – podatkowych
– ustalenia wysokości odszkodowania (np. z tytułu wywłaszczenia, bezumownego korzystania z nieruchomości)
– aktualizacji opłat tytułu użytkowania wieczystego
– przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
– ubezpieczeniowych
– sprawozdań finansowych
– ustalenia wartości początkowej środków trwałych jako podstawy do naliczania amortyzacji
– ustalenia wartości poniesionych nakładów
– ustalenia wysokości opłat adiacenckich
– podziału majątku
– wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów)
– skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
– ustalenia czynszu dzierżawnego
– opłacalności inwestycji
– indywidualnych inwestora.

 

Zapraszam do współpracy,
Konrad Jewiarz
rzeczoznawca majątkowy

Biegły Sądowy ds. Szacowania Nieruchomości
przy Sądzie Okręgowym w Krakowie
Biegły z listy Wojewody Małopolskiego
Analityk i Doradca Rynku Nieruchomości