Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego:

Posiadam państwowe uprawnienia zawodowe nr 5582 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Należę do Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Ukończyłem kurs specjalistyczny „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” uzyskując certyfikat pozwalający na sporządzanie wycen dla sektora bankowego. Ponadto w wyniku złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu z „Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” zostałem wpisany na listę rzeczoznawców majątkowych rekomendowanych do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych publikowaną m.in. na stronie Związku Banków Polskich.

Jestem również absolwentem Wydziału Prawa I Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kierunku Szacowania Nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Biuro Rachunkowe:

Posiadamy także certyfikat księgowy nr 62486/2013 wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także wiele kursów specijalistycznych i studia magisterskie w zakresie rachunkowości.

Zarówno Biuro Rachunkowe jak i Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego posiadają ubezpiecenie od odpowiedzialności cywlinej OC.

Zapraszam do współpracy,
Konrad Jewiarz
rzeczoznawca majątkowy

Biegły Sądowy ds. Szacowania Nieruchomości
przy Sądzie Okręgowym w Krakowie
Biegły z listy Wojewody Małopolskiego
Analityk i Doradca Rynku Nieruchomości