Zgodnie z zapisami art. 150.1. ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonujemy:

– określenia wartości rynkowej
– określenia wartości odtworzeniowej
– określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach:

w tym:

– wartości indywidualnej
– wartości ubezpieczeniowej
– wartości godziwej
– wartości dla wymuszonej sprzedaży.

Zapraszam do współpracy,
Konrad Jewiarz
rzeczoznawca majątkowy

Biegły Sądowy ds. Szacowania Nieruchomości
przy Sądzie Okręgowym w Krakowie
Biegły z listy Wojewody Małopolskiego
Analityk i Doradca Rynku Nieruchomości